Wil jij blijvend inzicht in je inkomsten en uitgaven en wil je daarbij ook nog besparen op je vaste lasten?

Huishoudboekje maakt het eenvoudig!

Niet een te kort aan inkomen, maar een gebrek aan overzicht, reguliere checkups en een buffer zijn het probleem: nieuwe gewoontes kunnen de problemen voorkomen.

Advies Nibud:

1. Plan je uitgaven een jaar vooruit
2. Check je betaalrekening geregeld
3. Spaar minimaal 10 procent van je inkomen

Wij zijn ervaren en gespecialiseerd in het organiseren en opleiden van zelfsturende teams in de wijk. In plaats van dure managers en adviseurs in te zetten maak je gebruik van de eigen kracht van burgers. Het Wijkproject is zo georganiseerd dat het project na één jaar gerund kan worden door de burgers zelf.

Een coördinator fungeert als de verbinder van alle stakeholders.
Een team invulhulpen omringt de coördinator om alle nodige ondersteuning aan de burgers te bieden.

Signaleerders

> Uitkeringsinstanties, woningbouwverenigingen en nutsbedrijven weten precies waar kwetsbare burgers zich bevinden. 


Aanpakkers

> Sociale teams en uitvoerorganisaties hebben de organisatie en faciliteiten om mensen te ontvangen

Eigen kracht

> Gemotiveerde burgers en sociaal betrokken MKB zijn bereid hun steentje bij te dragen

Wilt u weten hoe deze aanpak leidt tot een positieve businesscase voor de gemeente? Vraag ons om een berekening op maat!