Select Page

Doel

Wijkstation heeft als doel het ontwikkelen van nieuwe en het versterken van bestaande sociale netwerken in wijken.

Het gaat hierbij om gemeenschapsnetwerken waarbinnen kennis over maatschappelijke onderwerpen kan worden gedeeld, respectievelijk over worden geleerd. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de volgende onderwerpen:

 • Kansen creëren
 • Gezondheid
 • Werk
 • Samen- en zelfredzaamheid
 • Digitale ontwikkeling

Dit wordt gedaan met het oog op ontwikkeling van samenwerking en cohesie in wijken waardoor de positie van individuele wijkbewoners wordt versterkt. Ter ondersteuning van de sociale netwerken ontwikkelt en ondersteunt Wijkstation een of meerdere digitale netwerken.

Middelen

Om onze doelstellingen te realiseren, zet Wijkstation in op:

 1. Community-Driven Networking: Wijkstation ontwikkelt lesprogramma’s die voortkomen uit de behoeften, capaciteiten en ideeën van inwoners van de wijk en derhalve relevant, aansprekend en effectief zijn.
 2. Duurzame Ontwikkeling en Innovatie: Wijkstation is toegewijd aan het ontwikkelen van lesprogramma’s in dialoog met de inwoners van de wijk. De programma’s evolueren met de gemeenschap en de gebeurtenissen in en om de wijk. Dit houdt in dat we continu zoeken naar duurzame groei en aanpassingsvermogen, zodat onze impact blijvend is.
 3. Diversiteit en Inclusie in Netwerken: Wijkstation ontwikkelt lesmethodes die verschillende leerstijlen en achtergronden respecteren, zodat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt.
 4. Eigenaarschap en Leiderschap binnen de Gemeenschap: Wijkstation bevordert actieve deelname aan het opbouwen en onderhouden van netwerken om het eigenaarschap en leiderschap binnen de gemeenschap te garanderen. Dit versterkt de onderlinge banden, bevordert gemeenschapszin en zorgt voor een duurzame impact.

Ideeën van Wijkstation

Infokids

In een tijd waarin jongeren steeds vroeger online zijn, benadrukt de groeiende afhankelijkheid van het internet de behoefte om veilig en verantwoord gebruik te bevorderen. Wijkstation heeft daarom een leerplatform gelanceerd om samen met jongeren en hun ouders de positieve kanten van social media te belichten. Het doel is om de onderstaande positieve aspecten te introduceren en activeren:

 • Digitale Voetafdruk Ontwikkelen: Jongeren kunnen leren hoe ze een positieve digitale voetafdruk kunnen creëren, die later nuttig kan zijn voor studie of werk;
 • Positief Profileren: Ze kunnen leren zichzelf positief te profileren door authentiek, respectvol en verantwoordelijk te zijn in hun online interacties;
 • Creativiteit Tonen: Social media biedt een podium om creativiteit te uiten, of het nu gaat om kunst, muziek, schrijven of andere hobby’s;
 • Netwerken en Communicatie: Het bevordert vaardigheden in netwerken en communicatie, belangrijk voor persoonlijke en professionele groei;
 • Informatie en Educatie: Het kan een hulpmiddel zijn voor leren en onderwijs, met toegang tot een schat aan informatie en educatieve bronnen;
 • Online Veiligheid: Door social media verantwoord te gebruiken, leren ze belangrijke lessen over online veiligheid en privacy.

hetnetwerk.online

Je kunt een digitaal netwerk alleen maar bouwen als het sociale netwerk dat er gebruik van gaat maken, al bestaat. In het Nieuwe Westen en Middelland wordt aan deze voorwaarden voldaan door het netwerk van professionals in de verschillende spreekuren en hun gebruikers.
Wat kan een digitaal netwerk hier bieden naast wat er al is?

 • De kennis van de professionals wordt vastgelegd in een database, pop-ups en checklists zorgen ervoor dat alles aan bod komt.
  Dit helpt onervaren vrijwilligers en stagiaires om sneller te leren;
 • De onderlinge communicatie tussen de verschillende spreekuren, de gemeente en de instellingen kan worden verbeterd. Nu is men soms onderling niet op de hoogte van wijzigingen van tijd of locatie;
 • Voor de wijk kunnen cursussen worden ontwikkeld waardoor kennis en vaardigheden op het gebied van budgetteren, DigiD en omgang met instellingen worden verbeterd. Dit kan ook worden gebruikt om nieuwe professionals en vrijwilligers te rekruteren.

Team Wijkstation

Sara Smets

sara@wijkstation.nl
0610575350

Arif Nasrullah

arif@wijkstation.nl

Klaas Folkerts

klaas@wijkstation.nl
06 42381867

Joris Hofmans

joris@wijkstation.nl
06 14776432

Comité van aanbeveling

Thomas Hofmans

Amsterdam

Oprichter van Radar Advies en een van de pioniers op het gebied van sociale activering. Organiseerde ‘eigen krachten’ al voordat iemand daarvan gehoord had.

Marco Florijn

Rotterdam

Voormalig voorzitter van NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. Was in het verleden politicus voor de PvdA en wethouder in Leeuwarden en Rotterdam. Onderneemt met zijn Seastarters op verschillende sociale vlakken.

Ineke Hurkmans

Eindhoven

Oprichter van Jump Movement, een internationale organisatie die op basis van een eenvoudige gespreksmethode duizenden mensen in beweging krijgt. Boekte ongekende successen met IamNL, startup voor statushouders in Veldhoven.