Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn.

Benjamin Franklin

Taal algemeen basis – middel – gevorderd

Onze taaldocenten hebben een cruciale rol in het begeleiden van volwassenen bij het beter leren lezen en schrijven en daardoor ook in de aanpak van het bestrijden van laaggeletterdheid.

Voor deelnemers die de taal niet of onvoldoende beheersen is dit een ideale opstap en ondersteuning richting inburgeringsexamen of richting zelfredzaamheid op taalgebied en in het arbeidsleven.

Taal en burgerschap

Om in de maatschappij te kunnen participeren is het van groot belang om te investeren in taal, goed burgerschap en om kennis te nemen van de sociale en culturele achtergronden. Om uit te groeien tot een participerend burger is dit een vereiste.
 Met Taal en burgerschap willen we de algemene kennis van taal, burgerschap, cultuur, eenvoudig rekenen en basiscomputerkunde verbeteren.
De cursist kan op papier en digitaal korte teksten schrijven over concrete, herkenbare onderwerpen, binnen de alledaagse leef-, werk- en leeromgeving en op het gebied van ICT de meest voorkomende handelingen verrichten.
Dit is de algemene beschrijving van niveau 1 F.

Taal en cultuur

“Cultuur omvat de gewoonten en gebruiken waarover een volk in het land zelf beschikt of die een volk meeneemt uit het land van herkomst. Hieronder vallen onder andere het geheel van normen en waarden, de voeding, eetgewoonten, kleding, godsdienst en muziek en dans.” (bron:http://www.slo.nl/primair/themas/burgerschap).

Taal voor Thuis

De cursus Taal voor Thuis helpt de betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind te vergroten. Zij leren over de (taal)ontwikkeling van hun kind, over activiteiten op school en hoe zij hieraan kunnen bijdragen. Door Taal voor Thuis worden de ouders zelf bekwamer in basisvaardigheden als lezen en schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Zij kunnen hun kind daardoor beter helpen bij zijn of haar ontwikkeling.

Door Taal voor Thuis krijgen scholen enthousiaste en betrokken ouders en het helpt bij het behalen van goede schoolresultaten.