Privacy Verklaring van Wijkstation
Door deze site te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van je gegevens zoals dat in deze privacyverklaring is beschreven. Wijkstation doet er alles aan om je privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe gegevens verzameld en gebruikt worden door de website van Wijkstation (de ‘site’).

Verzamelen van je persoonlijke gegevens
Wijkstation verkrijgt jouw gegevens omdat jij deze gegevens zelf verstrekt via telefoon, email, website, intake, inschrijfformulier. Daarnaast verkrijgen wij jouw gegevens via derden, zoals een gemeente. Het gaat om persoonsgegevens zoals naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie bedoelde gegevens. Ook gegevens die van belang zijn voor het bieden van passende dienstverlening aan jou en gegevens waarvan de verwerking wettelijk noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening.

Doeleinden
Wijkstation verwerkt jouw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden, zoals:
– het onderhouden van contact
– een goede en efficiënte dienstverlening
– beheer van het cliëntenbestand
– facturering en debiteurenbeheer
– nakoming van contractuele en wettelijke verplichtingen


Grondslagen
Wij verwerken jouw persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Tevens verwerkt Wijkstation persoonsgegevens, omdat er sprake is van een gerechtvaardigd belang, zoals:
– het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening
– de verbetering van onze dienstverlening
– beveiliging en het beheer van onze systemen.
Indien jouw persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Derden
Om onze dienstverlening optimaal te houden kunnen wij jouw persoonsgegevens uitwisselen met derden, zoals externe docenten, IT-leveranciers van website en systemen. Deze derden mogen de persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Met deze derden hebben wij bewerkersovereenkomsten. Ook kunnen jouw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer wij aan een wettelijke verplichting moeten voldoen. Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden.

Cookiebeleid
Op de website van Wijkstation worden functionele cookies gebruikt voor een goed technisch functioneren van onze website. Wij gebruiken eveneens Google Analytics-cookies. Wijkstation heeft gekozen het IP-adres van de bezoeker te anonimiseren (de laatste 8 cijfers van het IP-adres is onherkenbaar), en wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.
Je kunt via je browser-instellingen zelf instellen of je het plaatsen van cookies toestaat, en welke. Ook kun je cookies verwijderen.

De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat waardoor persoonsgegevens beveiligd zijn.

Social media

Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent zodat je niet iedere keer op Facebook,Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram (die regelmatig kunnen wijzigen) inzien.

Beveiliging
Wijkstation beveiligt alle persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden ingezien door personen die daar geen recht toe hebben. Wij hebben een informatie- en beveiligingsbeleid opgesteld.
Jouw privacyrecht
Je mag jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, laten verwijderen of meenemen. Neem daarvoor contact op via onderstaande contactgegevens. Op die manier kun je ons ook bereiken als je vragen hebt over wat wij doen met jouw persoonsgegevens. Als je vindt dat wij niet zorgvuldig genoeg zijn geweest met de bescherming van uw persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Wij raden je aan deze privacyverklaring met enige regelmaat door te nemen, zodat je op de hoogte blijft van de manier waarop we de persoonlijke gegevens die we verzamelen, beschermen.

Toepasselijk recht

Op de privacystatement is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de website en de privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact 
Sara Smets, Directeur
John van der Est, Bedrijfsleider
Tidemanstraat 80 
3022 SM Rotterdam
Email naar sara.smets@www.wijkstation.nl onder vermelding van ‘Privacyverklaring’
0610575350